نام واحد : مرتضی خراسانی اجبارکلائی

 • استان : البرز
 • شهر : ساوجبلاغ
 • نشانی شرکت : ساوجبلاغ...
 • تلفن شرکت : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ساوجبلاغ کیلومتر11 ج قدیم کرج قزوین سه را ه سهیلیه
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1737401
 • شماره مجوز : 4
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : اجبارکلائی
 • شرح محصول : 34301513
 • ظرفیت : 0 توپی های چرخ
 • گروه 2 رقمی : 28/10/1373
 • گروه 4 رقمی : 2861
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 15
 • پیشرفت : 8%
  8%