نام واحد : مهران گلبند گازخودروصنعت

 • استان : تهران
 • شهر : اسلامشهر
 • نشانی شرکت : جاده ساوه...
 • تلفن شرکت : ********9.8جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده ساوه چهاردانگه منطقه صنعتی جنوب تهران خیابان 21 میدان نصرت خیابان مهرتاش پلاک 2
 • تلفن واحد : ********9.8جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121278348

 • سریال مجوز : 1737423
 • شماره مجوز : 90
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مهران گلبند
 • شرح محصول : 34301643
 • ظرفیت : 0 کیت گازسوز
 • گروه 2 رقمی : 05/04/1375
 • گروه 4 رقمی : 52454
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 7500
 • پیشرفت : 1000%
  1000%