نام واحد : بسیم

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : بلوار24متری...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : ابوالقاسم همدانیان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شکوهیه

نام محصول : انواع استیک و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده

 • سریال مجوز : 200050000000
 • شماره مجوز : 15809
 • تاریخ مجوز : 24/06/1395
 • کد محصول : 1511512404
 • شرح محصول : انواع استیک و فرآورده های مشابه تهیه شده از گوشت قرمز چرخ نشده
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%