نام واحد : شرکت تولیدی صنعتی مهر کلاج

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک نصیرآباد نبش سرو پنجم پلاک 179
 • تلفن واحد : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی نصیرآباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121480050

 • سریال مجوز : 1737592
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : عباسعلی محمدزاده
 • شرح محصول : 34301245
 • ظرفیت : 0 پوسته کلاچ
 • گروه 2 رقمی : 17/08/1388
 • گروه 4 رقمی : 46729
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 42
 • پیشرفت : 66%
  66%