نام واحد : غلامرضا لک

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : کرج - حصارک -...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرج - حصارک - اول جاده قزل حصار- روبروی درب مرغ ماد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1737741
 • شماره مجوز : 4
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301513
 • ظرفیت : 0 توپی های چرخ
 • گروه 2 رقمی : 05/07/1374
 • گروه 4 رقمی : 33766
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1760
 • پیشرفت : 23%
  23%