نام واحد : سام صنعت امروز

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : کیلومتر9 ج...
 • تلفن شرکت : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی پرند انتهای بلوار صنعتگران خیابان نسترن پلاک 116 سی و 114 سی
 • تلفن واحد : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی پرند
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121126468

 • سریال مجوز : 1737815
 • شماره مجوز : 50
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علیرضا صنعتگر امروز
 • شرح محصول : 34301111
 • ظرفیت : 0 جلوپنجره وسایل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 03/08/1390
 • گروه 4 رقمی : 35083
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 285
 • پیشرفت : 36463%
  36463%