نام واحد : احمدترابی گودرزی

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شهرک پرند...
 • تلفن شرکت : *******229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک پرند فاز 2 میدان فن آوری خ گلزار خ گل آذین قطعه 65 دی
 • تلفن واحد : *******229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی پرند
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121258174

 • سریال مجوز : 1737827
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : احمد ترابی گودرزی
 • شرح محصول : 34301128
 • ظرفیت : 0 مجموعه اگزوز
 • گروه 2 رقمی : 06/02/1388
 • گروه 4 رقمی : 22944
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 180
 • پیشرفت : 35%
  35%