نام واحد : غلامحسین فضلعلی

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ***669جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج قدیم کرج خ آریسمان خ بن بست 11 پ 202
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1739094
 • شماره مجوز : 4
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301657
 • ظرفیت : 0 فیلترهوا خودرو
 • گروه 2 رقمی : 24/06/1375
 • گروه 4 رقمی : 59156
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 22
 • پیشرفت : 171%
  171%