نام واحد : پایکار صنعت آرا

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : شهرک شمس اباد...
 • تلفن شرکت : *****553جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک شمس اباد بلواربوستان گلبن 10سمت چپ قواره 4
 • تلفن واحد : ***********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی شمس آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1753003
 • شماره مجوز : 45
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301515
 • ظرفیت : 0 رینگ چرخ خودرو
 • گروه 2 رقمی : 13/06/1384
 • گروه 4 رقمی : 30123
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1250000
 • پیشرفت : 37000%
  37000%