نام واحد : عطاریدک قطعه

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : ج ساوه شهرک...
 • تلفن شرکت : ***********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج ساوه شهرک نصیرآباد خ سرو 5 قطعه ان 12 و ان 11
 • تلفن واحد : ***********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی نصیرآباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121194645

 • سریال مجوز : 1753110
 • شماره مجوز : 35
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حمید شیخ عطار
 • شرح محصول : 28921310
 • ظرفیت : 0 انواع قالب فلزی بروش ماشینکاری
 • گروه 2 رقمی : 07/04/1384
 • گروه 4 رقمی : 25715
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 5
 • پیشرفت : 3500%
  3500%