نام واحد : مجید نادری

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : صادقیه...
 • تلفن شرکت : *****668جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : یافت آباد اول ابراهیم آباد داخل گاراژفخوری
 • تلفن واحد : *****440جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9122266300

 • سریال مجوز : 1754362
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مجید نادری
 • شرح محصول : 34301110
 • ظرفیت : 0 انواع قطعات و ملحقات بدنه وسائل نقلیه موتوری
 • گروه 2 رقمی : 16/04/1376
 • گروه 4 رقمی : 26790
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 200
 • پیشرفت : 2125%
  2125%