نام واحد : هادی زندی کریمی

 • استان : تهران
 • شهر : پردیس
 • نشانی شرکت : ج ابعلی ج...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج ابعلی ج کمرد خ هفتم صنعتکاران پ 13
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9123087151

 • سریال مجوز : 1754941
 • شماره مجوز : 5
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : هادی زندی کریمی
 • شرح محصول : 34301710
 • ظرفیت : 0 متعلقات ولوازم جانبی خودرو
 • گروه 2 رقمی : 19/06/1376
 • گروه 4 رقمی : 31848
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 10
 • پیشرفت : 372%
  372%