نام واحد : الکترونیکی سالاران

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج مخصوص کرج...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج مخصوص کرج کیلومتر18مقابل پمپ بنزین کاروانسراسنگی
 • تلفن واحد : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1755065
 • شماره مجوز : 70
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301419
 • ظرفیت : 0 بوسترترمز
 • گروه 2 رقمی : 22/06/1376
 • گروه 4 رقمی : 31921
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 60000
 • پیشرفت : 32%
  32%