نام واحد : آسا پارت بازرگانی آسا قطعه

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خ اکباتان...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک اشتهاردخ حسابی غربی گلچهردوم قطعات 2682و2685و2669
 • تلفن واحد : *********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشتهارد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121117859

 • سریال مجوز : 1755131
 • شماره مجوز : 77
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد جواد امینی
 • شرح محصول : 34301417
 • ظرفیت : 0 انواع لنت ترمز
 • گروه 2 رقمی : 15/09/1385
 • گروه 4 رقمی : 70483
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 4800000
 • پیشرفت : 44000%
  44000%