نام واحد : سنگ آهن گهر زمین سهامی خاص

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : تهران خ فاطمی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سیرجان
 • تلفن واحد : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اکبر پوریانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : گندله یا توده اهن

 • سریال مجوز : 2609585
 • شماره مجوز : Apr-28
 • تاریخ مجوز : 15/02/1387
 • کد محصول : 27101420
 • شرح محصول : گندله یا توده اهن
 • ظرفیت : 10,000,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 41%
  41%