نام واحد : مهرکام پارس

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر11 ج...
 • تلفن شرکت : *****449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر11 ج مخصوص کرج جنب پارس الکتریک
 • تلفن واحد : *****449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121725677

 • سریال مجوز : 1756066
 • شماره مجوز : 1583
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علیرضا یوسفی مقدم
 • شرح محصول : 36101361
 • ظرفیت : 0 صندلی خودرو
 • گروه 2 رقمی : 18/07/1384
 • گروه 4 رقمی : 32269
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 250000
 • پیشرفت : 1200000%
  1200000%