نام واحد : علی صرام وشهین میرزامحمدطبیب خسروقیافه خلیل زاده

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج مخصوص کرج خ...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : ج مخصوص کرج خ داروپخش انتهای خ خورشیداخرین درب سمت چپ
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1756263
 • شماره مجوز : 3
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301681
 • ظرفیت : 0 پروانه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 04/11/1376
 • گروه 4 رقمی : 41270
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 5200
 • پیشرفت : 410%
  410%