نام واحد : حسین نیکوبین

 • استان : تهران
 • شهر : قدس
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرقدس خ امامزاده ک جنب دبیرستان مطهری اول سه راهی سمت چپ
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121096754

 • سریال مجوز : 1756791
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حسن نکویی
 • شرح محصول : 34301657
 • ظرفیت : 0 فیلترهوا خودرو
 • گروه 2 رقمی : 22/07/1370
 • گروه 4 رقمی : 26115
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 180000
 • پیشرفت : 101%
  101%