نام واحد : تولیدی شیرین ساز قطره طلا

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : چهار راه...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار توسکا، بلوار افرا، ،قطعه 13 از بلوک 61
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمید پاک نژاد ملکی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پایتخت

نام محصول : لواشک

 • سریال مجوز : 200076000000
 • شماره مجوز : 86359
 • تاریخ مجوز : 06/09/1395
 • کد محصول : 1513512381
 • شرح محصول : لواشک
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%