نام واحد : حسن نفری فرد

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *****562جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شمس آباد بلوار نخلستان گلشید 4 درب چهارم سمت چپ
 • تلفن واحد : *****562جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی شمس آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9122211063

 • سریال مجوز : 1756971
 • شماره مجوز : 40
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حسن نفری فرد
 • شرح محصول : 34201216
 • ظرفیت : 0 قطعات پرسی بدنه خودرو
 • گروه 2 رقمی : 05/07/1391
 • گروه 4 رقمی : 65011
 • نوع مجوز : 32-29-10
 • وضعیت : 2134
 • پیشرفت : 7300%
  7300%