نام واحد : صنایع غذایی انسی ماکارون

 • استان : تهران
 • شهر : ملارد
 • نشانی شرکت : ایت اله...
 • تلفن شرکت : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار خرداد خیابان چهارم غربی پلاک ثبتی 923فرعی از 23اصلی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : رضا جواهر فروش
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی صفادشت

نام محصول : ماکارونی سبزیجات (با تخم مرغ، به صورت نپخته)

 • سریال مجوز : 200077000000
 • شماره مجوز : 26082
 • تاریخ مجوز : 23/02/1394
 • کد محصول : 1544412309
 • شرح محصول : ماکارونی سبزیجات (با تخم مرغ، به صورت نپخته)
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 100%
  100%