نام واحد : توکاصدر

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : سهروردی شمالی...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج قدیم قزوین کیلومتر5کمال آباد سی متری صنعت کاران
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121089988

 • سریال مجوز : 1758200
 • شماره مجوز : 90
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محسن رزمخواه
 • شرح محصول : 34301247
 • ظرفیت : 0 دیسک کلاچ
 • گروه 2 رقمی : 01/08/1375
 • گروه 4 رقمی : 62424
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 300000
 • پیشرفت : 1000%
  1000%