نام واحد : اروندخودرو

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کیلومتر5/7ج مخصوص کرج خ نخ زرین خ اتحادیه امکان
 • تلفن واحد : ****450جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ********گواجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9127099688

 • سریال مجوز : 1758242
 • شماره مجوز : 49
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمدعلی جبرییلی
 • شرح محصول : 34301332
 • ظرفیت : 0 اکسلهای جلووعقب
 • گروه 2 رقمی : 02/04/1378
 • گروه 4 رقمی : 24606
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 40000
 • پیشرفت : 76%
  76%