نام واحد : علی اصغر موحدی

نام محصول : رشته غذایی

 • سریال مجوز : 200083000000
 • شماره مجوز : 11494
 • تاریخ مجوز : 27/02/1394
 • کد محصول : 1544312332
 • شرح محصول : رشته غذایی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%