نام واحد : ایران خودرودیزل

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ آزادی نبش...
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کیلومتر8 ج تهران ساوه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121120805

 • سریال مجوز : 1758514
 • شماره مجوز : 1591
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : هاشم یکه زارع
 • شرح محصول : 34101210
 • ظرفیت : 0 انواع اتوبوس
 • گروه 2 رقمی : 29/06/1378
 • گروه 4 رقمی : 323905
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 5000
 • پیشرفت : 81000%
  81000%