نام واحد : تعاونی تولید انواع نان صنعتی گروه 1681

 • استان : بوشهر
 • شهر : کنگان
 • نشانی شرکت : ورودی شهر جنب...
 • تلفن شرکت : *******773جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ورودی شهر جنب آب شیرین کن گوارا
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حسین طهماسبی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع شیرینی آردی

 • سریال مجوز : 200084000000
 • شماره مجوز : 11914149
 • تاریخ مجوز : 21/02/1395
 • کد محصول : 1541412348
 • شرح محصول : انواع شیرینی آردی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%