نام واحد : ایران خودرو

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر18 ج...
 • تلفن شرکت : *****449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر14 ج مخصوص کرج صندوق پستی 111 - 13859
 • تلفن واحد : *****449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121115133

 • سریال مجوز : 1758542
 • شماره مجوز : 21640
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : جواد نجم الدین
 • شرح محصول : 34101530
 • ظرفیت : 0 انواع موتورهای خودرو
 • گروه 2 رقمی : 26/12/1388
 • گروه 4 رقمی : 60646
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 520500
 • پیشرفت : 8812535%
  8812535%