نام واحد : صنعتی محورسازان ایران خودرو

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر8ج...
 • تلفن شرکت : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر8ج مخصوص کرج جنب شرکت مینو
 • تلفن واحد : *****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1758673
 • شماره مجوز : 599
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301332
 • ظرفیت : 0 اکسلهای جلووعقب
 • گروه 2 رقمی : 24/01/1377
 • گروه 4 رقمی : 326965
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 310500
 • پیشرفت : 25000%
  25000%