نام واحد : شهرداری گناباد

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : گناباد
 • نشانی شرکت : میدان غدیر...
 • تلفن شرکت : *******533جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : منطقه مجاز صنعتی
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمید بنایی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه گاو

 • سریال مجوز : 200089000000
 • شماره مجوز : 119/26/4000
 • تاریخ مجوز : 25/10/1392
 • کد محصول : 1511412453
 • شرح محصول : کشتارگاه گاو
 • ظرفیت : 15,000 راس
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%