نام واحد : آلیاژکاران

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر10ج...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر10ج قدیم کرج ابتدای بزرگراه ازادگا ن
 • تلفن واحد : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121205552

 • سریال مجوز : 1760168
 • شماره مجوز : 40
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سعید امیدواری
 • شرح محصول : 34301416
 • ظرفیت : 0 لنت ترمزوصفحه کلاچ
 • گروه 2 رقمی : 07/09/1379
 • گروه 4 رقمی : 73020
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 390
 • پیشرفت : 3000%
  3000%