نام واحد : کشت وصنعت شیفته آرای شرق

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : انتهای خیام...
 • تلفن شرکت : *******511جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 17 جاده فریمان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محسن شریعتی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی عسل

 • سریال مجوز : 200092000000
 • شماره مجوز : 1607187/120
 • تاریخ مجوز : 17/08/1395
 • کد محصول : 7495412370
 • شرح محصول : بسته بندی عسل
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%