نام واحد : جنرال کب پارس

 • استان : تهران
 • شهر : شهریار
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********654جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی صفادشت بلوارفروردین خ اول شرقی پ 485/23
 • تلفن واحد : ***********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی صفادشت
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9123156304

 • سریال مجوز : 1760549
 • شماره مجوز : 52
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : مازیار علی بیگلو
 • شرح محصول : 34301710
 • ظرفیت : 0 متعلقات ولوازم جانبی خودرو
 • گروه 2 رقمی : 01/12/1390
 • گروه 4 رقمی : 41963
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1046500
 • پیشرفت : 41580%
  41580%