نام واحد : سهیلا پیکان رودسری

 • استان : گیلان
 • شهر : لنگرود
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******134جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سهیلا پیکان رودسری
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اطاقور لنگرود

نام محصول : کنسرو سبزیجات

 • سریال مجوز : 200094000000
 • شماره مجوز : 26/27453
 • تاریخ مجوز : 08/06/1395
 • کد محصول : 1513412396
 • شرح محصول : کنسرو سبزیجات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%