نام واحد : تراشکاری و قطعه سازی سهیل کرج صحبت الله فروهری

 • استان : تهران
 • شهر : ملارد
 • نشانی شرکت : کرج ج ملارد...
 • تلفن شرکت : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کرج ج ملارد پارک منظریه شهرک سپیددشت یاسمن غربی پ 900
 • تلفن واحد : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121350542

 • سریال مجوز : 1760802
 • شماره مجوز : 6
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : صحبت اله فروهری
 • شرح محصول : 34301669
 • ظرفیت : 0 دسته موتور
 • گروه 2 رقمی : 12/02/1380
 • گروه 4 رقمی : 21658
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 48
 • پیشرفت : 50%
  50%