نام واحد : گروه بهمن

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : بلوارافریقا...
 • تلفن شرکت : *****220جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر16 جاده قدیم کرج
 • تلفن واحد : *****662جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121124348

 • سریال مجوز : 1760898
 • شماره مجوز : 979
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد رضا سروش
 • شرح محصول : 34101135
 • ظرفیت : 0 خودرووانت بار
 • گروه 2 رقمی : 05/07/1391
 • گروه 4 رقمی : 64996
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 14500
 • پیشرفت : 130000%
  130000%