نام واحد : ایران قطعه

 • استان : تهران
 • شهر : قدس
 • نشانی شرکت : شهرقدس خ چمن...
 • تلفن شرکت : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرقدس خ چمن خ گلبرگ جنوبی کوی صنعتگران درب پنجم
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1761174
 • شماره مجوز : 39
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : سعیدمهدی میراسکندری
 • شرح محصول : 34301710
 • ظرفیت : 0 متعلقات ولوازم جانبی خودرو
 • گروه 2 رقمی : 13/05/1380
 • گروه 4 رقمی : 26874
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 2400
 • پیشرفت : 1177%
  1177%