نام واحد : جهانبین مکمل

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : سامان
 • نشانی شرکت : نبش میدان...
 • تلفن شرکت : ******381جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : منصور بابائیان
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سامان (1)

نام محصول : مکمل خوراک طیور

 • سریال مجوز : 200098000000
 • شماره مجوز : 10785-121
 • تاریخ مجوز : 18/08/1392
 • کد محصول : 1533512320
 • شرح محصول : مکمل خوراک طیور
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%