نام واحد : غلامرضااحمدی وفا

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ****895جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی علی ابادلاله2اطاقسازی کاروان
 • تلفن واحد : ****895جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی پایتخت
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121058542

 • سریال مجوز : 1762959
 • شماره مجوز : 34
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : جلال احمدی وفا
 • شرح محصول : 34201121
 • ظرفیت : 0 اتاقسازی ازفلز
 • گروه 2 رقمی : 14/02/1381
 • گروه 4 رقمی : 52035
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 12
 • پیشرفت : 1560%
  1560%