نام واحد : اصغر محمدپور

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : بستان آباد
 • نشانی شرکت : کیلومتر...
 • تلفن شرکت : ******411جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده بستان آبادتبریز جاده سرم دارو
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : اصغر محمدپور
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع کراکر

 • سریال مجوز : 200098000000
 • شماره مجوز : 13934
 • تاریخ مجوز : 28/03/1393
 • کد محصول : 1541412320
 • شرح محصول : انواع کراکر
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%