نام واحد : تعاونی صنعتگران مدرن اندیش فن آور بهرام نوروزنژاد

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *****563جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نصیرآباد خ سرو 20 قطعه 156 اف
 • تلفن واحد : *****563جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی نصیرآباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121203240

 • سریال مجوز : 1763421
 • شماره مجوز : 10
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : بهرام نوروزنژاد
 • شرح محصول : 34301657
 • ظرفیت : 0 فیلترهوا خودرو
 • گروه 2 رقمی : 05/10/1390
 • گروه 4 رقمی : 38603
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 3500
 • پیشرفت : 4985%
  4985%