نام واحد : صنایع غذائی شاکر طوس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******513جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز یک- تلاش شمالی 6/2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمیدرضا تمجیدفرد
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 200101000000
 • شماره مجوز : 1560568/120
 • تاریخ مجوز : 11/03/1395
 • کد محصول : 1541412328
 • شرح محصول : انواع کیک
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 66%
  66%