نام واحد : صنایع تولیدی کروز

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ افریقا خ...
 • تلفن شرکت : *******204جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده مخصوص کرج ربروی پارس الکترویک پلاک ثبتی 34/2
 • تلفن واحد : ******662جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121583757

 • سریال مجوز : 1763755
 • شماره مجوز : 5000
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : حمید کشاورز توچائی
 • شرح محصول : 31901217
 • ظرفیت : 0 دسته راهنمای خودرو
 • گروه 2 رقمی : 04/12/1389
 • گروه 4 رقمی : 89006
 • نوع مجوز : 8/352 ص
 • وضعیت : 1000000
 • پیشرفت : 1150000%
  1150000%