نام واحد : الومینیوم فراساز کیا

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : ج مخصوص کرج...
 • تلفن شرکت : ******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک اشتهارد بلوارابوریحان خ غزالی خ گل آرا 3 خ گل آذین 3
 • تلفن واحد : **********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشتهارد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1766276
 • شماره مجوز : 32
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : محمد اشوری
 • شرح محصول : 34301616
 • ظرفیت : 0 سرسیلندر
 • گروه 2 رقمی : 11/03/1388
 • گروه 4 رقمی : 28556
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 50000
 • پیشرفت : 6806%
  6806%