نام واحد : تامین قطعات ایران خودرو

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : کیلومتر8 ج...
 • تلفن شرکت : ******681جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر5 ج قدیم کرج خ فتح 27
 • تلفن واحد : ******681جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *********کارجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1766549
 • شماره مجوز : 522
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34201120
 • ظرفیت : 0 اتاقسازی وسایل نقلیه
 • گروه 2 رقمی : 07/04/1382
 • گروه 4 رقمی : 24959
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 1200
 • پیشرفت : 200000%
  200000%