نام واحد : بهفر صنعت تابان

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : شهرقدس...
 • تلفن شرکت : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اشتهارد بلوار غزالی شرقی سپهر 3 سپهر 2 سپیدان 2 قطعه 3228
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشتهارد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121572977

 • سریال مجوز : 1769633
 • شماره مجوز : 15
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : علیار کردیلو
 • شرح محصول : 34201210
 • ظرفیت : 0 انواع اجزاء بدنه وسایل نقلیه موتوری
 • گروه 2 رقمی : 26/07/1391
 • گروه 4 رقمی : 64050
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 936
 • پیشرفت : 7660%
  7660%