نام واحد : دماوند صافی

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : دکتربهشتی...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شمس آباد خ گلستان 11قطعه 382 ام
 • تلفن واحد : *******229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی شمس آباد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1770011
 • شماره مجوز : 16
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : رجبی راحت
 • شرح محصول : 34301657
 • ظرفیت : 0 فیلترهوا خودرو
 • گروه 2 رقمی : 14/06/1383
 • گروه 4 رقمی : 58768
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 35000
 • پیشرفت : 5000%
  5000%