نام واحد : مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : کیلومتر18ج...
 • تلفن شرکت : ********449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک بهارستان بوستان سوم پ 137
 • تلفن واحد : **********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی غیردولتی بهارستان
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9122018758

 • سریال مجوز : 1773208
 • شماره مجوز : 160
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : ابوالفضل ژاله نیاکان
 • شرح محصول : 34301221
 • ظرفیت : 0 رام زیرجعبه دنده
 • گروه 2 رقمی : 12/06/1384
 • گروه 4 رقمی : 30069
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 4750
 • پیشرفت : 473000%
  473000%