نام واحد : پارس نسیم صنعت

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : شهرک اشتهارد...
 • تلفن شرکت : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک اشتهارد بلوارابوریحان بلوارغزالی شرقی سپهر3قطعه3252
 • تلفن واحد : *******262جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشتهارد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9121692183

 • سریال مجوز : 1773631
 • شماره مجوز : 4
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : یحیی علمی نژاد
 • شرح محصول : 34301657
 • ظرفیت : 0 فیلترهوا خودرو
 • گروه 2 رقمی : 27/07/1388
 • گروه 4 رقمی : 44647
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 250000
 • پیشرفت : 2300%
  2300%