نام واحد : آریا دیزل موتور

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : جاده مخصوص...
 • تلفن شرکت : *****449جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک اشتهارد بلوارغزالی غربی نبش خواجه نصیر قطعه 3577
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشتهارد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول : 9122006181

 • سریال مجوز : 1775114
 • شماره مجوز : 40
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول : فرهاد کاشانی
 • شرح محصول : 34101310
 • ظرفیت : 0 انواع کامیون
 • گروه 2 رقمی : 18/01/1389
 • گروه 4 رقمی : 60724
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 625
 • پیشرفت : 50000%
  50000%