نام واحد : امیرسلامت

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : خ پیروزی خ...
 • تلفن شرکت : *****333جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک اشتهارد خ غزالی غربی قطعه 3983
 • تلفن واحد : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شهرک صنعتی اشتهارد
 • تلفن مدیر : ***************پروجهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : وسایل نقلیه موتوری(34)

نام محصول :

 • سریال مجوز : 1777394
 • شماره مجوز : 12
 • تاریخ مجوز : 100
 • کد محصول :
 • شرح محصول : 34301664
 • ظرفیت : 0 باک بنزین انواع خودرو
 • گروه 2 رقمی : 28/12/1386
 • گروه 4 رقمی : 66532
 • نوع مجوز :
 • وضعیت : 100000
 • پیشرفت : 6400%
  6400%